Copyright

Medmindre andet angives er denne hjemmeside beregnet til personlig og ikke-kommerciel brug. Oplysninger, software, produkter eller serviceydelser, du erhverver fra denne hjemmeside, må ikke ændres, kopieres, distribueres, gøres tilgængelige, overføres, vises, gøres til genstand for udøvelse af aktiviteter, reproduceres, offentliggøres, gives i licens, bruges til at skabe afledte produkter, overføres eller sælges. Det materiale, du finder på denne hjemmeside, må gerne vises til egen og ikke-kommerciel brug under forudsætning af, at du ikke ændrer eller sletter oplysninger om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om rettigheder. Enhver anden brug af materialer på hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til ændring, reproduktion, distribution, genudgivelse, visning eller overføring af hjemmesidens indhold uden forudgående skriftlig tilladelse, er forbudt.

Det materiale, du downloader, herunder men ikke begrænset til video, filer, grafik, data eller andet indhold, ejes af os. Når du downloader disse materialer, gives de af os til dig under en licens, der kan tilbagekaldes. Vi bevarer fuldt og helt ejerskab af materialet og alle dermed forbundne immaterielle rettigheder. Du må ikke videredistribuere eller sælge materialet, foretage omvendt konstruktion, adskille eller på anden måde konvertere det til nogen anden form. Du må ikke oprette et hyperlink til andre websider.